Človíčku, přemýšlej

590,00 s DPH CZ 513,04 bez DPH

Pomůcka je určena k rozvoji fantazie a slovní zásoby. Čtyři okruhy – hygiena, stravování, pracovní činnosti a sport – pracují s 52 menšími a 4 většími magnetickými

Popis

Soubor 52 laminovaných magnetických karet tvoří 4 okruhy z oblasti hygieny, stravování, pracovní činnosti a sportu. Děti mohou pracovat samostatně, ve skupinách nebo všichni dohromady. Každý okruh má svoji velkou kartu, ze které děti poznají, o jaký soubor se jedná. Podle svého úsudku potom přiřazují karty, předmět pojmenují a vysvětlí, proč ho do okruhu zařazují.