Pohádky

650,00 s DPH CZ 565,22 bez DPH

Soubor učí děti naslouchat mluvenému textu a během čtení na dané téma pracovat. Tištěné pohádky doplňují laminované karty s obrázky, které děti musejí správně přidružit, přiloženy jsou i domalovánky, omalovánky a skládačky.

Popis

Soubor obsahuje samostatně laminované texty 4 pohádek – každá sada má velkou kartu se specifickým znakem pro jednotlivou pohádku + 12 menších laminovaných karet s dalšími obrázky. Úkolem dětí je vybrat k velké kartě všechny další, které se k dané pohádce vztahují. Všechny karty jsou magnetické, dá se s nimi pracovat samostatně nebo ve skupinách a podporují slovní zásobu a fantazii. Přílohu tvoří 9 samostatných listů omalovánek, domalovánek a skládaček, které se dají v potřebném počtu okopírovat pro další práci, vše je uloženo v šanonu.